Těžba a stavebnictví

Míchání, třídění a doprava jsou oblasti , ve kterých je polyuretanový elastomer především užitečný.

V nejtvrdších podmínkách vyniknou jeho vlastnosti jako : odolnost proti abrazi, výrazné snížení hlučnosti.

Betonárky

  

  

Formy na beton

  

Vyložení násypek a dopravních cest

  

Stavební stroje

Těžba

Vyrábíme součásti zařízení a náhradní díly  pro všechny běžné aplikace v těžebním průmyslu (např.  stěrače, vyložení násypek a dopadových ploch, dopadové lišty, vyložení třídících zařízení)

Díly a příslušenství pro těžební průmysl vyrábíme z materiálu  FINETHAN ® , který je odolný proti oděru.

Výhody polyuretanu: