Polotovary

Standardní rozměry a tvrdosti

Desky v tvrdostech 60, 70, 80 a 90 Shore A

Tyče v tvrdostech 60, 70, 80 a 90 Shore A

Nestandardní rozměry a tvrdosti

Desky v tvrdostech 30 – 95 Shore A