POLOTOVARY

Standardní rozměry a tvrdosti

Desky v tvrdostech 60, 70, 80 a 90 Shore A

  • rozměry  3000 x  1000 mm a 2000 x 1000 mm
  • v tloušťkách 1 – 50 mm

Tyče v tvrdostech 60, 70, 80 a 90 Shore A

  • rozměry d 10 – 200 mm v délce 1000 mm

Nestandardní rozměry a tvrdosti

Desky v tvrdostech 30 – 95 Shore A

  • rozměry 5600 x 1000 mm, 3500 x  2000 mm, 3000 x 1500 mm
  • v tloušťkách 2 – 50 mm